TULETÕKKEAKEN

Murkka tuletõkkeaken kaitseb sind ja sinu vara äärmistes tingimustes. Tulekahju korral see aken takistab tule levikut hoones, ühelt korruselt teisele ja annab lisaaega hoonest turvaliseks evakueerumiseks.

  • Murkka tuletõkkeaknad on testitud pädevates katselaborites.
  • Neid võib avada näiteks pesuks või hoolduseks, aga nende kasutamine tuulutusakendena on keelatud!
  • Tuleklassikoodid: E=tihedus, leegid ei pääse edasi ettenähtud aja jooksul; I=isolatsioon, aken isoleerib tule poolt eritatavat kiirgust ettenähtud aja jooksul.
  • 15 või 30 on E ja I omaduste säilimine 15 või 30 minutit.
  • Tuletõkkeaken on oma ehituselt kas ühe- või kaheraamiline, sissepoole avatav ja ilma vahepuuta.