TUULUTUSVENTIILID

Palume arvesse võtta, et õhutusventiili lisamise korral korral võivad akende heli ja soosjuspidavusnäitajad nõrgeneda. Samuti peab arvestama, et õhuhulk, mis läbib õhtusventiiliklappi, sõltub ventilastsiooni poolt tekitatud alarõhust siseruumides. Õhtusventiil ei asenda kaasaegset ventilastioonisüsteemi ning puuduliku ventilatsiooni korral võib siseõhk hoopis välja hakata liikuma.

Biobe-kompenseeriva õhu ventiil VS on aknalengi sisse või tihtimisvahesse paigaldatav sissepuhkeõhu ventiil, mis sobib nii uusehitusele kui ka remonditavale objektile. Biobe -ventiili abil võib õhu reguleeritavalt sisse tuua nii loomuliku sissevoolu kui ka sundventilatsiooni teel ja kindlustada piisava värske õhu hulga saamise ruumidesse.
Sissetuleva õhu hulka võib arvutada nii korteri kohta kui ka tubade lõikes. Filterelement vähendab sissetuleva õhu saasteid ja võimaldab ventiili paigaldada lengist kaugemale. Ventiili õhuvooluaugu suunamine üles parandab värske õhu segunemist sooja toaõhuga, millega vähendatakse tuuletõmbuse tunnet.

FEN-AIR lisaõhuventiili abil saadakse Passive-, Polaris- või Primus-aknast säästlik ja lahendustelt ainulaadne lisaõhutusega aken. Värske, külm sisenev õhk soojeneb raamide vahel liikudes isegi 20 kraadi võrra. Kaasaegne filterelement võimaldab optimaalse termilise õhuringi ja suure filtreerimisala. Fenair-lisaõhuventiil takistab õhu tagasivoolu, kuid on seejuures käsitsi seadistatav. Antud lahendus on sobiv ainult juhul kui aken paigaldatakse siseseinaga samasse tasapinda.

Sobib eriti hästi renoveeritavatele hoonetele, kus on sundventilatsioon
– Tõmbetuuleta, soe ja värske siseõhk
– Parendatud olmemugavus
– Sissetulev õhk soojeneb talvel kuni 10 kraadi
– Suur filtreeritav pind
– Kaks elektrostaatilist filterelementi
– Saadaval Passive-, Polaris- ja Primus-toodetele